червен Envelope

Тестер А

TK

Той казва:
TK

Тестова оценка: 2/5

Тестер Б

TK

Той казва:
TK

Тестова оценка: 2/5