VIRALLINEN SÄÄNTÖ

EI OSTAA, JOTA TARKOITETAAN TAI VOITTAA. OSTO TAI MAKSAMINEN EI TULEE TULEE VOITTAA

Miten pääset sisään: 5 Kauneus-temppuja Minä vain oppinut lotterit (“Lottovoitot”): Sisäänpääsy 17. helmikuuta 2015, klo 12:01 (ET) 16.3.2015 mennessä, klo 11:59. (ET), siirry osoitteeseen redbookmag.com/freebies tietokoneella tai langattomalla laitteella ja täytä ja lähetä hakulomake valintasi mukaisiin arvontoihin, näytön ohjeiden mukaan. Tärkeä huomautus: Sinulta saatetaan veloittaa käymästä mobiilisivustolla operaattorisi palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti. Ota yhteyttä langattoman verkon tarjoajaan hinnoittelusuunnitelmasi suhteen. Sinun on käytettävä älypuhelimen laitetta osallistumaan matkapuhelimesi kautta. Kaikilla matkapuhelinoperaattoreilla ei ole tarvittavaa palvelua osallistumiseen. Tarkista puhelimen ominaisuuksia tietyistä Internet-ohjeista. Jos tietojesi käyttö ylittää tietosuunnitelmasi, voit joutua maksamaan operaattoriltasi lisämaksuja. Ota yhteyttä mobiilioperaattoriisi mistä tahansa laskuun liittyvistä kysymyksistä. Voittajan valinta: Voittaja (t) (erikseen ja kollektiivisesti “Voittaja”) valitaan noin 3. huhtikuuta 2015 tai noin 3. huhtikuuta 2015 satunnaisessa piirroksessa kaikkien vastaanotettujen merkintöjen joukosta. Jos Sponsori ei saa kelvollisia merkintöjä, Sponsorilla on oikeus peruuttaa arvomerkit. Piirustuksen tekee REDBOOK, jonka päätökset ovat lopullisia. Voiton kertoimet riippuvat vastaanotettujen hyväksyttyjen merkintöjen kokonaismäärästä. Jos Kanadalaiset voivat osallistua alla olevan Kelpoisuus-kohdan mukaisesti ja jos on Kanadan voittaja, voittajan on vastattava matemaattiseen taitotestauskysymykseen oikein, kun hän on saanut palkinnon. Palkinnot ja arvioitu vähittäismyyntiarvo: Viisi (5) Voittaja (t) saavat Chloe Love Story Eau de Parfum (ARV: 105 dollaria). Yhteensä ARV: 525 dollaria. Mitään eroa ilmoitetun ARV: n ja palkinnon todellisen arvon välillä ei saa missään muodossa.

Voittajailmoitus: Voittajalle ilmoitetaan yhden (1) kuukauden kuluessa arvosanojen viimeisestä päivästä, sähköpostitse ja / tai Sponsorin harkinnan mukaan puhelimitse tai postitse. Jos voittaja ei vastaa Sponsorin ilmoitukseen tai ei hyväksy palkintoa viiden (5) työpäivän kuluessa ilmoituksesta, palkinto pidetään menettynä ja vaihtoehtoinen voittaja valitaan. Mikäli yksi tai useampi mahdollinen voittaja ei vastaa edellä esitetyllä tavalla, hylkää palkinnon tai ei anna allekirjoitettuja todistuksia tai päästöjä, tällainen voittaja pidetään menettämässä palkintoa ja Sponsori valitsee varajäsenen Voittaja (t) jäljellä olevista osallistujista. Jos joku varajäsen tai vastaava vastaaja ei vastaa tai hylkää palkinnon, Sponsor käyttää kohtuullisen määrän yrityksiä harkintansa mukaan myöntää palkinnot toiselle varajäsenelle, mutta jos hän ei pysty siihen, palkinnot lopullisesti menetetään ja Sponsorilla ei ole enää mitään vastuuta tämän lotterapelin yhteydessä. Voittaja (t): Voittaja (t) n nimi (t) varten lähetä erillinen omakätinen, leimattu kirjekuori REDBOOK Magazine March Lottery -palkinnon voittajaluetteloon, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street, 22nd Floor, NY, NY 10019 kahden (2) kuukauden kuluessa ilmoittautumispäivästä edellä.

Kirjoituksia: Rajoita yhden (1) merkinnän henkilöä kohden arvontaan. Samalta henkilöltä tulevat useita merkintöjä hylätään. Merkinnät tulevat Sponsorin omaisuudeksi eikä niitä palauteta. Todiste toimittamisesta ei ole todiste vastaanottamisesta. Tarvittaessa, epäluotettavia, virheellisiä, kadonneita, myöhästyneitä, väärennettyjä tai epätäydellisiä tai merkitsemättömiä lomakkeita, jotka on vioittunut, hylätään. Verkossa tulokkailla on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite, ja osallistujalla on velvollisuus päivittää Sponsori kaikista sähköpostiosoitteen muutoksista. Jos verkkoyrittäjän identiteetti on riitautettu, palkinto myönnetään sähköpostiosoitteen valtuutetulle tilin haltijalle. “Valtuutetulla tilinhaltijalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle internet-palveluntarjoaja, verkkopalvelujen tarjoaja, liikenteenharjoittaja tai muu organisaatio (esim. Liike, oppilaitos jne.) On antanut sähköpostiosoitteen, joka vastaa lähetettyyn sähköpostiosoitteeseen liittyvän verkkotunnuksen sähköpostiosoitteet. .

KELPOISUUS: Avattu 50 Yhdysvaltain ja District of Columbiain lakimiesten asukkaille, jotka ovat saavuttaneet asuinvaltionsa tai -alueensa enemmistön ikäisiksi. Kanadan (poislukien Quebecin) asukkaat, jotka ovat saavuttaneet edellä mainitun iän maakunnassa maahantulonsa aikana, voivat myös tulla. Voimassa Puerto Ricossa ja siellä, missä lailla kielletään. Sponsorin, sen vanhempien, tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden, mainos- ja myynninedistämistoimistojen, riippumattomien tuomarijärjestöjen ja palkintopalvelujen tarjoajien (sekä heidän perheenjäsentensä ja / tai saman työntekijän kotitalouksissa asuvat) työntekijät eivät ole tukikelpoisia.

OSALLISTUMISEHDOT Kulut, jotka eivät sisälly nimenomaan palkintotavoitteeseen ja kaikki verot, ovat Vastuuyksikön vastuulla. Jokainen palkinto myönnetään “sellaisena kuin se on”, ilman takuuta tai takuuta, joko nimenomaisesti tai epäsuorasti valmistajan rajoitetun takuun ulkopuolella. Palkinnon siirtäminen, luovuttaminen tai korvaaminen ei ole sallittua, paitsi sponsori pidättää itsellään oikeuden korvata palkintopalkinto yhtä tai suuremmalla arvolla, jos mainostettu palkinto ei ole käytettävissä. Voittajan on noudatettava kaikkia liittovaltion, valtion, maakuntien, kanadalaisten ja paikallisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisia ​​velvoitteita. Kaikki liittovaltion, valtion ja paikalliset verot ja muut kustannukset, joita ei nimenomaisesti ole mainittu näissä virallisissa säännöissä, ovat yksinomaan voittajan vastuulla. Jos voittajan palkinnon todellinen vähittäismyyntiarvo on vähintään 600 dollaria, voittajan on täytettävä W9-lomake ja toimitettava Sponsorille hänen sosiaaliturvatunnussa verotuksessa. IRS-lomake 1099 myönnetään voittajan (tai alaikäisen, alaikäisen henkilön) nimissä saadun palkinnon todelliseen arvoon. Sponsorilla ei ole vastuuta tai velvoitetta voittajalle tai potentiaaliselle voittajalle, joka ei kykene tai ei ole mahdollista hyväksyä tai käyttää palkintoja tässä kuvatulla tavalla. Osallistujat suostuvat noudattamaan näiden virallisten sääntöjen ehtoja ja Sponsorin päätöksiä, jotka ovat lopullisia ja sitovia kaikissa näihin arvontoihin liittyvissä asioissa. Voittajaa (ja vanhempia tai laillista valvojaa, jos voittaja on alaikäinen) voidaan vaatia allekirjoittamaan ja palauttamaan kelpoisuusvaatimus, vastuuvapauslauseke ja laillisesti sallittu julkisuuskatsaus seitsemän (7) päivän kuluessa ensimmäisen ilmoituksen tekemispäivästä. Tämän määräajan noudattamatta jättäminen voi johtaa palkinnon menettämiseen ja vaihtoehtoisen voittajan valintaan. Jokaisen palkinto / palkinnon ilmoituksen palautus ei voi toimittaa, mikä voi johtaa vaihtoehtoisen voittajan hylkäämiseen ja valintaan. Voittaja hyväksyy tämän lisäksi, että se allekirjoittaa kaikki tarvittavat asiakirjat tekijänoikeuksiensa siirtämiseksi hänen lähetetystä merkinnöistään tarvittaessa Sponsorille seitsemän (7) päivän kuluessa ensimmäisen ilmoituksen tekemispäivästä. Osallistumalla sisäänpääsyyn osallistuja myöntää Sponsorille ja sen tytäryhtiöille, osallistuville mainos- ja myynninedistämistoimistoille ja palkintojen toimittajille luvan käyttää tulokkaan esittämää (mukaan lukien muokatun merkinnän muotoa) toimitukselliselle, mainos- ja myynninedistämistarkoituksessa olevalle henkilölle ilman lisäkorvausta, jollei lailla kielletä. Jos kuvat lähetetään Sponsorille sisäänpääsyn edellytyksenä, osallistujat ovat yhtä mieltä siitä, että heillä on kaikki oikeudet käyttää lähetettyjä kuvia ja sallia Sponsorin, sen tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden, osallistuvien mainos- ja myynninedistämistoimistojen sekä palkintojen toimittajien käyttää uudelleen kuvat ilman vastuuta toimituksellisia, mainostettuja ja myynninedistämistarkoituksia varten. Lisäksi Winner-palkinnon hyväksyminen merkitsee lupaa Sponsorille, tytäryhtiöille ja tytäryhtiöille, osallistuville mainos- ja myynninedistämistoimistoille sekä palkintojen toimittajille, jotka käyttävät Winnerin nimeä ja / tai kaltaisuutta ja biografista materiaalia toimituksellisiin, mainostarkoituksiin ja mainostarkoituksiin ilman lisäkorvausta, ellei kielletty lailla. Hyväksymällä palkinnon Winner sitoutuu pitämään Sponsorista, sen mainos- ja myynninedistämistoimista ja niiden emoyhtiöistä, tytäryhtiöistä, tytäryhtiöistä, yhteistyökumppaneista, edustajista, seuraajista, toimihenkilöistä, toimihenkilöistä, johtajista ja työntekijöistä vaarattomia vahingoista tai vahingoista, johtuu osallistumisesta arvontaan tai palkinnon hyväksymiseen tai käyttämiseen. Sponsori ei ole vastuussa mistään painatus-, painallus-, mekaanisesta tai muusta virheestä tarjouksen painamisesta, lotterien hallinnasta tai palkinnon ilmoittamisesta.

INTERNET / MOBILE: Sponsori ei ole vastuussa sähköisistä lähetysvirheistä, jotka aiheuttavat pääsyn, keskeytyksen, poiston, vian, toiminnan viivästymisen tai siirron, varkauden tai tuhoutumisen tai luvattoman pääsyn tai muutosten tuloihin tai teknisiin, verkko-, puhelin-, laitteiston tai ohjelmiston toimintahäiriöitä tai rajoituksia tai virheellisiä lähetyksiä tai vääriä tietoja, joita Sponsori tai esittäjä saa teknisten ongelmien tai liikenneruuhkatekijöiden vuoksi Internetissä, missä tahansa verkkosivustossa tai matkapuhelimen tai näiden yhdistelmän kautta . Jos jostain syystä ohjelman Internet- tai matkapuhelimen osa ei onnistu suunnitellusti, mukaan lukien tietokonevirusten tarttuminen, virheet, muutokset, luvattomat toimenpiteet, petokset, tekniset häiriöt tai muut syyt, jotka vahingoittavat hallintoa, turvaaminen, oikeudenmukaisuus, eheys tai oikea toiminta, Sponsori pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan peruuttaa, lopettaa, muuttaa tai keskeyttää vedonlyönnit. Sponsori pidättää itsellään oikeuden valita voittajat kelvollisista merkinnöistä, jotka on saatu päättymispäivästä. Sponsori pidättää itsellään oikeuden kieltää henkilöt, jotka häiritsevät tuloprosessia. Sponsori voi kieltää osallistujaa osallistumasta kilpailuihin, jos se toteaa, että kyseinen osallistuja yrittää heikentää lotterien laillista toimintaa huijaamalla, hakkeroimalla, petoksella tai muilla epäoikeudenmukaisilla pelikäytännöillä tai aikomalla väärinkäyttää, uhkailla tai häiritä muita tulokkaita. Varoitus: Jokainen osallistujan yritys tahallaan vahingoittamaan verkkosivustoa tai heikentää lohikäärmeiden laillista toimintaa on rikos- ja siviililainsäädännön rikkomus, ja jos tällainen yritys tehdään, Sponsori pidättää itsellään oikeuden hakea vahingoista mistä tahansa osallistujalta täysimääräisesti laissa.

VASTAUKSET / LAINSÄÄDÄNTÖ: Ellei toisin mainita, kukin osallistuja on yhtä mieltä siitä, että: (1) kaikki tähän tai mihin tahansa palkittuun palkintoon liittyvät tai niihin liittyvät riidat, väitteet ja syyt ratkaistaan ​​erikseen ilman, että turvauduttaisiin minkäänlaisiin luokkatoimiin valtion tai liittovaltion tuomioistuimet, jotka sijaitsevat New Yorkissa NY, (2) kaikki ja kaikki vaatimukset, tuomiot ja palkinnot rajoittuvat todellisiin tasoriskin aiheuttamiin kuluihin, mutta eivät missään tapauksessa asianajajan palkkioihin; ja (3) ei pääse irti kaikkia oikeuksia vaatia erityisiä vahingonkorvauksia ja kaikkia oikeuksia, jotka eivät ole rajoittuneita, mukaan lukien rajoituksetta menetetyt voitot (yhdessä “erityiset vahingot”). tällaiset vahingot lisääntyvät tai lisääntyvät. New Yorkin osavaltion lakia, ilman että viitataan New Yorkin lainvalintasääntöihin, määräävät lotterit ja kaikki siihen liittyvät seikat.

SPONSORI: Tämän lotterin sponsori on Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.