ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΑΥΞΟΥΝΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΑΣ

Πώς να εισάγετε: 20 Διασκέδαση-και δωρεάν! -Προσφορές που πρέπει να γίνουν αυτό το καλοκαίρι Λαχεία Fandango (τα “Sweepstakes”): Να εισέλθει στις 23 Ιουνίου 2015 στις 12:01 π.μ. μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015 στις 11:59 μ.μ. (ET), μεταβείτε στη διεύθυνση redbookmag.com/freebies σε έναν υπολογιστή ή ασύρματη συσκευή και συμπληρώστε και στείλτε την φόρμα συμμετοχής για τα παιχνίδια της επιλογής σας σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη. Σημαντική ειδοποίηση: Μπορεί να χρεωθείτε για την επίσκεψη στον ιστότοπο για κινητά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον μεταφορέα σας. Συμβουλευτείτε τον πάροχο ασύρματων υπηρεσιών σχετικά με το σχέδιο τιμολόγησης. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Smartphone για να συμμετάσχετε μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν την απαραίτητη υπηρεσία για να συμμετάσχουν. Ελέγξτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας για συγκεκριμένες οδηγίες Διαδικτύου. Εάν η χρήση των δεδομένων σας υπερβαίνει ό, τι αποδίδεται από το πρόγραμμά σας δεδομένων, θα μπορούσατε να υποβάλετε πρόσθετες αμοιβές από τον μεταφορέα σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το λογαριασμό σας. Επιλογή Νικητών: Ο νικητής [ατομικά και συλλογικά ο “νικητής”) θα επιλεγεί στις ή στις 7 Αυγούστου 2015, με τυχαίο σχέδιο μεταξύ όλων των εγγραφών που έχουν ληφθεί. Σε περίπτωση που ο Χορηγός δεν λάβει καμία κατάλληλη εγγραφή, ο Χορηγός έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα Λαχεία. Το σχέδιο θα γίνει από το REDBOOK, των οποίων οι αποφάσεις είναι τελικές. Οι αποδόσεις της νίκης θα εξαρτηθούν από τον συνολικό αριθμό των εισπραχθεισών εγγραφών. Σε περίπτωση που οι καναδοί είναι επιλέξιμοι για να μπουν όπως ορίζεται στην παράγραφο Επιλεξιμότητας παρακάτω και εάν υπάρχει καναδικός νικητής, ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση μαθηματικών δεξιοτήτων ως προϋπόθεση για τη λήψη του βραβείου. Βραβεία & Κατά προσέγγιση Λιανική αξία: Επτά (7) νικητές θα λάβουν μια κάρτα δωρεάς Fandango αξίας 25 δολαρίων (ARV: $ 25). Συνολικό ARV: $ 175. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της δηλωμένης ARV και της πραγματικής αξίας του βραβείου δεν θα δοθεί σε καμία μορφή.

Ειδοποίηση νικητή: Ο νικητής θα ενημερωθεί εντός ενός (1) μηνός από την τελευταία ημέρα των Λαχείων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή κατόπιν διακριτικής ευχέρειας του Χορηγού, μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν απαντήσει στην ειδοποίηση του Χορηγού ή δεν αποδέχεται το βραβείο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, το έπαθλο θα θεωρηθεί ότι έχει καταπέσει και θα επιλεγεί ένας εναλλακτικός Νικητής. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ή περισσότεροι δυνητικοί νικητές δεν ανταποκριθούν όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απορρίπτει το έπαθλο ή αποτύχει να παράσχει υπογεγραμμένες ένορκες δηλώσεις ή εκδόσεις, οι νικητές αυτοί θεωρούνται ότι χάνουν το βραβείο και ο Χορηγός θα επιλέξει έναν αναπληρωματικό Νικητές από τους υπόλοιπους επιλέξιμους συμμετέχοντες. Αν οποιοσδήποτε αναπληρωτής (οι) δεν ανταποκριθεί ή αρνηθεί το βραβείο, ο Χορηγός θα χρησιμοποιήσει έναν λογικό αριθμό προσπαθειών, κατά την κρίση του, για να απονείμει το βραβείο σε άλλο αναπληρωτή αλλά εάν δεν είναι σε θέση να το πράξει, το βραβείο (έπαθλα) θα καταπέσει τελικά και ο Χορηγός δεν θα έχει άλλη ευθύνη σε σχέση με αυτά τα Λαχεία. Λίστα Νικητών: Για τα ονόματα των νικητών, στείλτε ένα ξεχωριστό φάκελο με αυτοκόλλητο, σφραγισμένο φάκελο στο περιοδικό REDBOOK του περιοδικού των νικητών του Ιουλίου, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street, 22ος όροφος, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10019 εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του Winner όπως καθορίστηκε παραπάνω.

ΕΙΣΟΔΟΣ: Περιορίστε μία (1) εγγραφή ανά άτομο για τις κληρώσεις. Πολλαπλές καταχωρήσεις από το ίδιο άτομο θα αποκλειστούν. Οι συμμετοχές γίνονται ιδιοκτησία του Χορηγού και δεν θα επιστραφούν. Η απόδειξη απόδειξης δεν αποτελεί απόδειξη παραλαβής. Εφόσον ισχύει, θα ακυρωθούν τα δυσανάγνωστα, ανακριβή, χαμένα, καθυστερημένα, εσφαλμένα, ελλιπή ή ατελή, ή τα έντυπα συμμετοχής που έχουν παραβιαστεί. Οι διαδικτυακοί φορείς πρέπει να έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι ευθύνη του συμμετέχοντα να ενημερώσει τον Χορηγό οποιασδήποτε αλλαγής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ταυτότητα ενός διαδικτυακού φορέα, το βραβείο θα απονεμηθεί στον εξουσιοδοτημένο κάτοχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο όρος “εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού” ορίζεται ως το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει οριστεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, μεταφορέα ή άλλο οργανισμό (π.χ. επιχείρηση, εκπαιδευτικό ίδρυμα κ.λπ.) που είναι υπεύθυνος για την ανάθεση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα που συσχετίζεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβλήθηκε. .

ΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ: Ανοικτή στους νόμιμους κατοίκους των 50 Ηνωμένων Πολιτειών και της περιφέρειας της Κολούμπια, οι οποίοι έχουν φθάσει στην ηλικία της πλειοψηφίας στο κράτος ή το έδαφος κατοικίας τους κατά την είσοδό τους. Οι νόμιμοι κάτοικοι του Καναδά (εκτός του Κεμπέκ) που έχουν φθάσει την προαναφερθείσα ηλικία στην επαρχία διαμονής τους κατά την είσοδό τους είναι επίσης επιλέξιμοι για είσοδο. Άκυρο στο Πουέρτο Ρίκο και όπου απαγορεύεται από το νόμο. Οι εργαζόμενοι του Χορηγού, οι γονείς του, οι θυγατρικές και οι θυγατρικές του, οι συμμετέχοντες οργανισμοί διαφήμισης και προώθησης, οι ανεξάρτητοι οργανι σμοί αξιολόγησης και οι προμηθευτές βραβείων (και τα μέλη της άμεσης οικογένειάς τους και / ή όσοι ζουν στο ίδιο νοικοκυριό του κάθε υπαλλήλου).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα έξοδα που δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στην περιγραφή του βραβείου και σε όλους τους φόρους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του νικητή. Κάθε βραβείο απονέμεται “ως έχει” χωρίς εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή εκτός της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά, ανάθεση ή αντικατάσταση ενός επιτρεπόμενου βραβείου, εκτός εάν ο Χορηγός διατηρήσει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το βραβείο για ένα στοιχείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας σε περίπτωση που ένα διαφημισμένο βραβείο δεν είναι διαθέσιμο. Ο νικητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε ισχύουσες ομοσπονδιακές, πολιτειακές, επαρχιακές, αν οι καναδοί είναι επιλέξιμες για είσοδο, καθώς και τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Όλοι οι ομοσπονδιακοί, κρατικοί και τοπικοί φόροι και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που δεν προβλέπονται συγκεκριμένα σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες είναι αποκλειστικά η ευθύνη του Νικητή. Εάν η πραγματική λιανική αξία οποιουδήποτε βραβείου Νικητή είναι $ 600 ή περισσότερο, ο Νικητής πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο W9 και να προμηθεύσει τον Χορηγό με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής του για φορολογικούς σκοπούς. Ένα έντυπο IRS 1099 θα εκδοθεί στο όνομα του νικητή (ή, εάν είναι ανήλικος, στο όνομα του ανηλίκου) για την πραγματική αξία των βραβείων που έλαβε. Ο Χορηγός δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του Νικητή ή του Εν δυνάμει Νικητή που είναι ανίκανος ή μη διαθέσιμος να δεχθεί ή να χρησιμοποιήσει βραβεία όπως περιγράφεται εδώ. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να δεσμεύονται από τους όρους αυτών των Επίσημων Κανόνων και από τις αποφάσεις του Χορηγού, οι οποίες είναι τελικές και δεσμευτικές για όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτές τις Λαχεία. Ο νικητής (και ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αν ο νικητής είναι ανήλικος) μπορεί να υποχρεούται να υπογράψει και να επιστρέψει την Ένορκη Προσφορά Επιλεξιμότητας, την Απαλλαγή Ευθύνης και σε περίπτωση νομικά αποδεκτής Δημοσίευσης Δημοσιότητας εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης απόπειρας κοινοποίησης. Η μη τήρηση αυτής της προθεσμίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του βραβείου και επιλογή ενός αναπληρωματικού Νικητή. Η επιστροφή οποιασδήποτε ειδοποίησης βραβείου / βραβείου ως μη παραδοτέου μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό και επιλογή ενός εναλλακτικού νικητή. Επιπλέον, ο Νικητής συμφωνεί ότι θα υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της υποβαλλόμενης συμμετοχής του, εάν υπάρχει, στον Χορηγό εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης απόπειρας ειδοποίησης. Με την είσοδο, ο Συμμετέχων χορηγεί άδεια στον Χορηγό και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές και θυγατρικές του, τους συμμετέχοντες οργανισμούς διαφήμισης και προώθησης και τους προμηθευτές βραβείων, να χρησιμοποιήσουν την υποβολή του συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένης τροποποιημένης μορφής της καταχώρισης), εφόσον υπάρχει, για εκδοτική, διαφημιστική και διαφημιστική χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο. Εάν οι εικόνες υποβάλλονται στον Χορηγό ως απαίτηση για την είσοδο, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι έχουν όλα τα δικαιώματα χρήσης των εικόνων που έχουν υποβληθεί και να επιτρέψουν στον Χορηγό, σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές και θυγατρικές του, σε συμμετέχοντες διαφημιστικούς και διαφημιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές βραβείων, τις εικόνες, χωρίς καμία ευθύνη, για εκδοτικούς, διαφημιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, η αποδοχή του βραβείου από τον Winner αποτελεί άδεια για τη χρήση του ονόματος και / ή του προσώπου και του βιογραφικού υλικού του Winner για διαφημιστικούς, διαφημιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης, εκτός εάν ο χορηγός και οι θυγατρικές και οι θυγατρικές, οι συμμετέχοντες οργανισμοί διαφήμισης και προώθησης, απαγορεύεται από το νόμο. Με την αποδοχή του βραβείου, ο Winner συμφωνεί να μην ευθύνεται ο Χορηγός, οι εταιρείες διαφήμισης και προώθησης του και οι αντίστοιχες μητρικές εταιρείες, οι θυγατρικές, οι συνεταίροι, οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι, οι διαδόχους, οι υπάλληλοι, να προκληθεί από τη συμμετοχή στις λαχειοφόρες αγορές ή την αποδοχή ή χρήση του βραβείου. Ο Χορηγός δεν ευθύνεται για τυχόν εκτύπωση, τυπογραφικό, μηχανικό ή άλλο σφάλμα κατά την εκτύπωση της προσφοράς, τη διαχείριση των Λαχείων ή την ανακοίνωση του βραβείου.

INTERNET / ΚΙΝΗΤΟ: Ο Χορηγός δεν είναι υπεύθυνος για σφάλματα ηλεκτρονικής μετάδοσης που οδηγούν σε παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στις λειτουργίες ή μετάδοση, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση υλικού εισόδου ή για τεχνικό, δίκτυο, τηλεφωνικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, δυσλειτουργίες ή περιορισμούς υλικού ή λογισμικού οποιουδήποτε είδους ή ανακριβείς διαβιβάσεις ή αδυναμία λήψης πληροφοριών εισόδου από τον Χορηγό ή τον παρουσιαστή εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο, σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web ή μέσω του κινητού τηλεφώνου ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών . Εάν για οποιονδήποτε λόγο το τμήμα Διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου του προγράμματος δεν είναι σε θέση να λειτουργεί όπως έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης από ιούς υπολογιστών, σφάλματα, παραβίαση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνικές αποτυχίες ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που επηρεάζουν τη διοίκηση, την ακεραιότητα, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή των εν λόγω κληρώσεων, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τις συμφωνίες. Ο χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τους νικητές από τις επιλέξιμες καταχωρήσεις που λήφθηκαν κατά την ημερομηνία λήξης. Ο χορηγός διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε άτομο που παρακωλύει τη διαδικασία εισόδου. Ο χορηγός μπορεί να απαγορεύσει σε έναν συμμετέχοντα να συμμετάσχει στα Λαχεία εάν διαπιστώσει ότι ο εν λόγω συμμετέχων επιχειρεί να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία των λαχειοφόρων αγορών με εξαπάτηση, πειρατεία, εξαπάτηση ή άλλες αθέμιτες πρακτικές παιχνιδιού ή που σκοπεύει να καταχραστεί, να απειλήσει ή να παρενοχλήσει άλλους συμμετέχοντες. Προσοχή: Οποιαδήποτε προσπάθεια συμμετοχής σε σκόπιμη βλάβη οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπονόμευση της νόμιμης λειτουργίας των λαχειοφόρων αγορών αποτελεί παραβίαση των ποινικών και αστικών νόμων και σε περίπτωση τέτοιας προσπάθειας, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τέτοιο συμμετέχοντα στο πληρέστερη έκταση του νόμου.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ: Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται, κάθε συμμετέχων συμφωνεί ότι: (1) οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές, αξιώσεις και αιτίες της ενέργειας που προκύπτουν από ή συνδέονται με αυτό ή οποιοδήποτε βραβείο απονέμεται θα επιλύονται ξεχωριστά, χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή κατηγορικής δράσης, και αποκλειστικά (2) οποιεσδήποτε απαιτήσεις, αποφάσεις και αποζημιώσεις περιορίζονται σε πραγματικές εξωφρενικές δαπάνες, αλλά σε καμία περίπτωση σε αμοιβές δικηγόρων, και (3) δεν επιτρέπεται να επιδικαστούν αποζημιώσεις, παρεμπιπτόντως, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημιές, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των απωλεσθέντων κερδών (συλλογικά “Ειδικές Ζημιές”) και (4) να πολλαπλασιαστούν ή να αυξηθούν οι ζημίες αυτές. Ο νόμος της Νέας Υόρκης, χωρίς αναφορά στους κανόνες επιλογής της Νέας Υόρκης, διέπει τα Λαχεία και όλες τις σχετικές πτυχές.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο Χορηγός αυτών των Λαχείων είναι η Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, Νέα Υόρκη, NY 10019.