Jedan je prijatelj zabilježio ultrazvuk prijatelja koji je upoznao s naslovom: “Kada to vidite …”

slika
Imgur

Dajemo vam nekoliko sekundi da to sve uhvate. U početku je potpuno nevina priča o fetusu koji se udobno odmaraju, ali ako pogledate na desno, možda ćete primijetiti ono što izgleda kao strašna figura koja zlobno promatra dijete.

Lijepe ljude od imgura imale su terenski dan pokušavajući utvrditi što je anomalija. Neki su rekli da je to hinduska božica, dok drugi kažu da bi to moglo biti sirena ili čak sotona.

A jedan oduševljeni promatrač želi skrenuti pažnju na ideju da se na vrhu jezive “duše”, čini se da dijete, griješi i oslobađa se. Iako to baš i ne vidimo.

Hej, barem nije dinosaur.

[H / T Zrcalo