газиран cranberry lemonade punch

Алън Ричардсън

Можете да смесите това напред и да го охладите, но не добавете студения продавач и кубчета лед чак преди да сервирате.