рисото with lobster

Джони Валиант

Направете това луксозно ястие от ориз и черупчести, което Гиада Де Лаурентийс създаде за блажено събраната военна двойка.